Sebastian Barry: On Canaan’s Side

Posted on okt 25, 2011 | 2 comments

Lilly Bere er den klarøyde åttini år gamle hovedpersonen i den enestående romanen On Canaan’s Side. Hun har nettopp mistet sitt...

Read More