Den fremmedes barn : The Stranger´s Child av Hollinghurst

Posted on aug 22, 2011 | 2 comments

The Stranger´s Child er en enestående vakker og velskrevet bok.  Problemet er bare at halvparten av de som begynner på boken ikke...

Read More

The Stranger’s Child, ny bok fra Alan Hollinghurst

Posted on jun 14, 2011 | 0 comments

Nå er det kun snakk om dager til Alan Hollinghursts siste roman, The Stranger’s Child utgis på engelsk.  Oppfølgeren til The...

Read More