1599- Ett år i Shakespeares liv

Hvordan gikk Shakespeare fra å være forfatteren av lystige komedier som The Merry Wives of Windsor og The Merchant of Venice til det filosofiske og psykologiske geniet som skrev Hamlet i løpet av ett eneste år? Det er temaet for James Shapiro sin biografi  A Year in the Life of William Shakespeare: 1599 som kom ut i 2006.

Men først litt om andre biografier om Shakespeare. For det er skrevet så usannsynlig mange av dem.  Og det virker som om det er kun et lite hopp fra et vanlig kunnskaps nivå og opp til en enorm jungel av Shakespeare tolkere og akademikere som debatterer, analyserer og finsliper detaljer av mesterens liv og verk.  Da melder de fleste av oss alminnelige dødelige oss ut.

De siste ti årene er det igjen kommet en rekke flotte Shakespeare biografier. Og selv om de bærer med seg enorm tyngde er de myntet på oss, ikke-ekspertene. I 2001 kom Shakespeare: An Ungentle Life skrevet av Oxford universitetets Katherine Duncan-Jones.  Om henne skrev The Times ´her knowledge of late 16th century writers is probably greater than that possessed by anyone´.  En annen britisk Shakespeare ekspert,  Stanley Wells, har bortimot femti års forskning på Shakespeare.  I 2002 utga han Shakespeare For All Time.

Det er så mange andre.  Den kjente Harvard professoren Stephen Greenblatt kom i 2004 med den anerkjente og populære Will in the World som lå på New York Times´ bestseller liste i 9 uker.  Peter Ackroyd utga i 2005 Shakespeare: The Biography.  Og Bill Bryson sin Shakespeare biografi fra 2007 er vel kjent for mange i Norge.

Ifjor kom Contested Will av James Shapiro fra Colombia University.  Boken tar et endelig oppgjør med alle de forskjellige teoriene om hvem det egentlig var som skrev Shakespeare sine verker.  Blant de mange som mente at Shakespeare ikke kunne ha skrevet verkene sine selv var Mark Twain, Charlie Chaplin, Orson Welles og Sigmund Freud.  Det måtte ha vært en annen. Var det jarlen av Oxford, Francis Bacon, eller Christopher Marlowe? Eller kanskje dronning Elisabeth selv?  Shapiro analyserer frem og tilbake og konkluderer med at den som skrev Shakespeare var…Shakespeare.

Men det er en annen bok Shapiro er mest kjent for. I 2006 tok han pusten fra den internasjonale Shakespeare verdenen med biografien  A year in the Life of William Shakespeare: 1599.  Den har en helt annen vinkling enn de andre Shakespeare biografiene med sin inspirerte idé om å fokuserer i dybden på kun ett år av hans liv; 1599.

Før 1599 hadde Shakespeare etablert seg med vellykkede historiske skuespill og komedier som Merry Wives of Windsor, The Merchant of Venice og  A Midsummer Night´s Dream.  Men i løpet av det ene året gikk Shakespeare fra å være en begavet poet og dramatiker til å bli den største forfatteren verden noensinne har sett.   I 1599 skrev han  Henry V,  Julius Ceasar og As You Like It.  I tillegg skrev han det første utkastet av Hamlet.

Shapiro argumenterer for at man ikke skal ta ut Shakespeare ut av den tiden han levde i.  Dette er forresten fremdeles et av de mest kontroversielle temaene innen Shakespeare tolkning. Lenge var det akseptert at han var universell og tidløs. ¨Nøyaktig som om han kommer fra en annen planet!¨ skrev Samuel Coleridge.  Fordi ingen spesifikk mening med sikkerhet kan tillegges verkene hans åpnet det for nettopp all verdens tolkninger.

Shapiro derimot plasserer Shakespeare med fast hånd i det elisabetanske samfunnet og viser oss hva Shakespeare så, hørte og opplevde.  Boken begynner med at Shakespeare og en gruppe skuespillere demonterer teateret i Shoreditch om natten.  Leiekontrakten var gått ut, men tømmeret var verdifullt og de hadde et slags krav på det. Men for å være på den sikre siden tar de likevel teateret fra hverandre i nattens mulm og mørke.  I fryktelig snevær fraktes tømmeret over Themsen, utenfor bymuren til en ny tomt. Der bygges teatret The Globe.  Det nye teateret trenger skuespill, og Shakespeare er allerede kjent og etablert i London.

London i året 1599 var et knutepunkt for hele verden med over 200,000 innbyggere. Folk strømmet inn fra nær og fjernt for å drive forretninger, finne arbeid, oppsøke det kongelige hoffet eller underholde seg selv og andre.  Shakespeare kjente mennesker fra alle samfunnslag, og opptrådte mange ganger for dronningen på Whitehall.  Teater var kolossalt populært.  Som David Lister påpekte i The Independent, de to store teatrene kunne huse 3,000 tilskuere hver.  Med et populært teaterstykke oppført i to uker betød det at rundt 15% av Londons voksne befolkning ville ha sett det.  Det er en utrolig statistikk.  Det betyr at 15% sannsynligvis så et stykke av Shakespeare.  Det er noe å aspirere til i vårt samfunn idag!

Det var en tid med politisk uro og krig. I Irland herjet niårskrigen, og dronning Elisabeth sendte yndlingen Earl of Essex om våren for å slå ned opprøret, men som kjent kludret jarlen til oppdraget før han til slutt deserterte.  Dronningen var begynt å bli gammel og var diffus over hvem som skulle overta kronen.  I tillegg fryktet engelskmennene nok en spansk armada. Riddersamfunnet var mer eller mindre forsvunnet og med grunnleggelsen av Det Britiske Østindiske Kompaniet samme året er det de merkantile eventyrerne som overtar.  I dette krysspunktet blir Hamlet skrevet. ´The death of chivalry coincided with the birth of an empire.´  Når ånden av Hamlets far trer frem mimrer han over nettopp den tapte riddertiden.

Shapiro beskriver alle disse hendelsene grundig (bibliografien er på 41 sider..!) og uten hastverk før han trekker sammenhenger til Shakespeare og skuespillene han skrev det året. Litterære innflydelser som inspirerte Shakespeare blir også belyst. Boken er delt inn i de fire årstidene, der hver fokuserer på det skuespillet han da skrev.  Dette ene monumentale året var et slags ´tipping point´  for Shakespeare.  Ved å beskrive alt rundt ham i så intrikat detalj, trer også et sterkt portrett av Shakespeare selv frem.  Derfor er denne boken aktuell for å forstå hele Shakespeare sitt forfatterskap.   Det verserte riktignok rykter om at Shapiro skal gjenta konseptet med 1605/06, det året Shakespeare skrev Macbeth og King Lear.  Det hadde vært interessant, men det virker som om prosjektet er skrinlagt.

Ideelt sett burde vi vel lest flere Shakespeare biografier, som fokuserer på de forskjellige aspektene ved livet hans, hans formidable litterære arv eller samtiden han levde i.  Men vil du lese bare en bok for å forstå ham bedre, som går rett til kjernen av hans kreative liv, er dette et strålende valg.

God fornøyelse!

Relaterte innlegg:

2 Comments

  1. Denne så kjempespennende ut! Fint med en såpass fyldig omtale. Jeg har bare lest deler av Stanley Wells’ biografi, og den er jo veldig tradisjonell. Er moro med andre perspektiver!

    • Helt enig med deg, det er veldig spennende med andre perspektiver! Denne boken gir en dybdedykk som er virkelig fint, følte at jeg hadde en mye bedre forståelse for Shakespeare etter å ha lest den 🙂

Leave a Comment